O ZASAĐENOJ BOROVNICI

Borovnice su višegodišnje, žbunaste biljke, čija visina žbuna zavisi od vrste, uslova i načina gajenja i može da se kreće od 30 cm do nekoliko metara. Plod borovnice je bobica, čija se prosečna masa kreće od 0,8-2 gr i može biti tamno plave ili ljubičaste boje. Životni ciklus (životni vek) borovnice može biti i više od 20 godina, a zavisi od osobine biljaka, uslova sredine i primenjenih agrotehničkih mera. Sorta Djuk (Duke), koja je zasađena na plantaži, zastupljena je u proizvodnji od 1986. godine. Žbun je umereno bujan, uspravnog rasta, sa jakim zdrvenjenim granama u osnovi. Sazreva rano, u prvoj dekadi meseca juna, i vrlo je rodna sorta, sa prosečnim prinosom po žbunu od 5-6 kg. Plod je srednje krupan do krupan, svetloplave boje, slatko-nakiselog ukusa i blage arome. Plodovi imaju dobru skladišnu sposobnost i transportabilnost. Vodeća je sorta u proizvodnim zasadima u Srbiji. Sorta Drejper (Draper) stvorena je 2004. godine. Žbun je snažan i uspravan, srednje do visoke produktivnosti, tolerantan je na bolesti. Zrenje plodova počinje sredinom juna meseca. Plod je konstantno krupan, slatko-nakiselog ukusa, sa visokim sadržajem rastvorljive suve materije, svetlopave je boje. Ima odličnu transportabilnost i skladišnu sposobnost [prema udžbeniku Posebno voćarstvo 3 – jagodaste voćke, dr Jasminka Milivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, Beograd, 2018, 309-338 str.]